________________________________________________________________________________________________________________________

2001
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

________________________________________________________________________________________________________________________

04. november 2001
Der blæses over det nedlagte vildt ved den fornemme parade i Ebeltoft Jagtselskab den 4. november 2001  (Torben, Jørgen, Bent Ole)

__________________________________________________________________________________________________________________________

07. oktober 2001
..... Og her blæses "Jagtvelkomst" ved Elsegaarde Jagtforenings "premierejagt" den 7. oktober 2001  (Ole, Niels, Flemming, Stig, Jørgen).

__________________________________________________________________________________________________________________________

26. august 2001
2001 var på mange måder præget af Ebeltofts 700-års købstadsjubilæum. Bl.a. havde kommunen opfordret foreningerne i kommunen til at lave forskellige offentlige arrangementer, der kunne være med at markere dette jubilæum. De 8 jagtforeninger og hornblæsergruppen gik sammen om at arrangere en ”publikums-jagtsti”, der afholdtes søndag den 26. august i Egedal Plantage.

Fra venstre: nr. 1: Vi åbner arrangementet arrangementet med bl.a. ”Begrüssung” og ”Jagtvelkomst”. - Nr. 2: Gruppen gav ”koncert” flere gange i løbet af dagen. Her er det fra venstre Troels, Kristian, Aksel, Rasmus og Flemming, der tager sig et hvil mellem blæsningerne, Nr. 3: - samtidig med at de passer på den fornemme trofæ-udstilling, som Aksel havde lavet.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf, 17. juni 2001 på herregården Søholt.
Også ”Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf 2001” ved herregården ”Søholt” indgik som et af de mange arrangementer, der var med at markere Ebeltofts 700-års købstadsjubilæum.

Som altid var træf’et begunstiget af det smukkeste sommervejr. Parken og den smukke gamle bindingsværk-hovedbygning dannede de perfekte rammer om arrangementet.
Som sædvanlig var lederen af Aalborg Jægerklubs Blæsergruppe, solotrompetist ved Aalborg Byorkester, Per Iversen, den musikalske leder af arrangementet. På billederne herover ser man ham dirigere et par af de store fællesblæsninger.  
 Per Iversen har gjort det til en tradition at komponere og uropføre en fanfare til det gods, hvor træf’et afholdes. – I 2001 havde han – i anledning af Ebeltofts 700-års købstadsjubilæum – komponeret hele to fanfarer, nemlig ”Ebeltoft Købstadsfanfare” og ”Søholt Jagtfanfare”, som han begge ur-opførte og efterfølgende overdrog noderne hertil til henholdsvis borgmester Knud Thorgaard og godsejer Hasse Hoffmann.  

- Se også mere om blæser-træffet
her og her.
 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Forbundsmesterskaberne i Jagthornsblæsning 05. maj 2001 på Rugaard Gods

Som følge af gruppens erfaringer med at arrangere store træf bad Danmarks Jægerforbunds Jagthornsudvalg os om at stå som praktisk arrangør af Forbundsmesterskaberne – kaldet Danmarksmesterskaberne – i jagthornsblæsning 2001. – Gruppen sagde ja og løste opgaven i samarbejde med Hyllested og Elsegaarde Jagtforeninger, – og også dette arrangement var et af de mange, der var med til at markere Ebeltofts 700-års købstadsjubilæum, hvorfor borgmester Knud Thorgaard da også bragte byrådets hilsen og bød de mange blæsere velkommen hertil.
 Igen viste ejerne af Rugaard Gods, Lisbeth Mourier-Pedersen og Henning Madsen, deres store velvillighed og stillede såvel parken som indendørs lokaliteter til rådighed for arrangementets gennemførelse. – Scenen var placeret med ”ryggen” til Nørresø, så publikum samtidig med musikken også kunne nyde den smukke udsigt.
Gruppen selv åbnede arrangementet med at blæse ”Samling”, ”Rugaard Godsfanfare”, ”Ebeltoft Jagthornsfanfare” og ”Ebeltoft Købstadsfanfare”.

__________________________________________________________________________________________________________________________

17. marts 2001
Blæserne indleder Elsegaarde Jagtforenings jagtfest med at blæse ”Samling”, ”Jagtvelkomst”, ”Helan gå” og ”Frokostsignalet”

__________________________________________________________________________________________________________________________

10. januar 2001
Blæserne ”åbner” Elsegaarde Jagtforenings generalforsamling den 10. januar 2001 med at blæse ”Samling”, ”Jagtvelkomst”, og ”Frokostsignalet”, - sidstnævnte som optakt til, at nu kunne man godt give sig i lag med de gule ærter, som generalforsamlingen traditionelt altid indledes med.

__________________________________________________________________________________________________________________________