____________________________________________________________________________________________________________________

1999
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

_____________________________________________________________________________________________________________________

24. oktober 1999
Elsegaarde Jagtforenings jagt på "Saksvad". På fotoet til venstre blæses "Samling", "Jagtvelkomst" og "Jagt Begynd" (Torben Jørgen, Einar, Aksel, bent Ole og Lis). - Og på fotoet til højre blæses det liflige "Frokostsignalet".

_____________________________________________________________________________________________________________________

06. juni 1999. - Ebeltoft jagthorns-Bklæser-Træf på Møllerup Gods

Fra venstre: Nr. 1: Et glædeligt nyt bekendtskab var pigegruppen ”Spidsduerne” (i midten af billedet), der deltog for første gang. – Et brækket ben forhindrede ikke gruppens leder, Ilse Matzen, i at deltage (i kørestolen). - Nr. 2: Her er det "Aaby-Blæserne", der underholder. - Nr. 3 & 4: Publikum nød de smukke omgivelser, hvortil der normalt ikke er adgang, samt det gode vejr og den gode hornmusik. - Nr. 5: "Hubertuskroen" havde travlt ved "køkkenteltene". - Nr. 6: Alle de deltagende blæsere indleder med at blæse ”Begrüssung”, ”Jagtvelkomst”, ”Das Hohe Wecken” og ”jagt begynd”. - Nr. 7: Per Iversen dirigerer en mix-gruppe af "Aros", "Aalborg Jægerklubs Blæsergruppe" og "Aaby-Blæserne". - Nr. 8: Vi stod selv "på fløjen" og lytter her til Tage Madsen, der bringer "Jægerforbundets hilsen".

Fra venstre: - nr. 1:  Ligesom sidste år bragte formanden for Jægerforbundets Jagthornsud- valg, hovedbestyrelsesmedlem Tage Madsen ved starten ”Jægerforbundets hilsen”. - Nr. 2:i stod selv "på fløjen" og lytter her til Tage Madsen, der bringer "Jægerforbundets hilsen". - Nr. 3: De mange blæsere lytter til konferencier Jesper Elle. - Nr. 4: Indimellem så det helt ”engelsk” ud,  når publikum ankom  (Helgenæs Jagtforenings for- mand, Erling Hjorth t.h.). - Nr. 5: Lis og Aksel nød en p'ølse i en af pauserne. - Nr. 6: Da Møllerup allerede selv havde en fanfare, "Mølllerup Vignetten”, komponeret af Møllerups egne ”gods-blæsere”, Gunnar og Peter Rasmussen, der blæser ved alle Jagterne på Møllerup, havde Per Iversen - der her ses medens han dirigerer en af fællesblæsningerne - i stedet komponeret ”Ebeltoft Jagthornsfanfare”, som han ur-opførte og tilegnede Ebeltoft Jagthornsblæsere. - nr. 7: Møllerups ejerpar ved broen der fører over voldgraven  fra hovedbygningen til parken: Hof-jægermester, kammerherre Flemming Lüttichau  ses til venstre på broen  og hofdame, fru Lena Lüttichau  ses nærmest flagstangen.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Den 11. april 1999 deltog vi i Jægerforbundets mærkeprøver, der afholdtes i Stilling.

Vi stillede op til sølvprøven i ”gruppe over 8” ,hvor vi bestod med 1247 points.
I solo-prøverne bestod Troels Nielsen og Jørgen Brøgger bronze-prøven med h.h.v. 1302 og  1178 points, Thomas Kastrup, Troels Nielsen og Rasmus Brøgger bestod sølv-prøven med h.h.v. 968, 1208 og 1004 points og Jens Søndergaard bestod guld-prøven med 1457 points.
Desværre har vi ingen fotos fra prøverne, - men herover ses forsiden af stævne-program.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Elsegaarde Jagtforenings jagtfest den 27. februar 1999.
Jørgen, Flemming, Niels og Bent Ole Indleder med festlige strofer.

_____________________________________________________________________________________________________________________