Præsentation af gruppen

Ebeltoft Jagthornsblæsere

består af aktive jægere, der dyrker jagthornsblæsning som hobby. Alle er medlemmer af en af jagtforeningerne i den tidligere Ebeltoft Kommune (afdelinger under Danmarks Jægerforbund).

Gruppens medlemstal varierer en smule over tid, men ligger stabilt mellem 12 og 18 personer m/k.  

Vi øver hver onsdag aften i aktivitetshuset på Festpladsen i Ebeltoft. Vi er en blanding af Fürst Plesshorns-blæsere og parforcehornsblæsere.  

Vi blæser såvel de mere traditionelle signaler som mere musikprægede numre, hvoraf nogle er 4-stemmige.

Vi blæser naturligvis hver især også de traditionelle signaler, når vi er på jagt.  

Vi deltager i Jægerforbundets årlige mærkeprøver, hvor vi senest har bestået guldprøven for grupper over otte, ligesom vi enkelte gange har deltaget i Jægerforbundets forbundsmesterskabskonkurrence, - også kaldet Danmarksmesterskaberne.

I anledning af Ebeltofts 700-års købstadsjubilæum i 2001 havde Danmarks Jægerforbund bedt os om at stå som praktisk arrangør af årets forbundsmesterskaber.

Fra 1997 til og med 2007 arrangerede vi ”Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf”. Disse arrangementer blev afholdt i parkerne ved forskellige herregårde og godser i området, der alle dannede de helt perfekte rammer for afviklingen af et sådant arrangement.

Vi samlede her alle de blæsergrupper fra hele landet, som vi kunne, for at blæse med og for hinanden. Normalt når jagthornsblæsere mødes, er det for at deltage i konkurrencer, - med deraf følgende ”nerver på” o.s.v.. Det, der derimod kendetegnede de årlige ”Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf”, var alene glæden ved at blæse jagthorn.

"Big Band Battle"
Syddjurs Musikskole, Rønde, 2009

Skovens Dag
Egedal Plantage 2009

Uropførelse af
Elsegaarde Jagtforenings Jubilæumsfanfare
Komponeret af Storm Kleist
Elæsegaarde Jagtforenings 75-års jubilæum
Marsk Stigs Gård, 2008

Indslag ved 90-års fødselsdag
(Bent Gildsig)
Skovmøllen, 2012

Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf 2003
Herregården Isgaard

Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf 2000
Herregården Rolsøgaard

Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf 2007
"Waldhornsgruppen" underholder

Underholdning på Torvet i Ebeltoft
i anledning af Ebeltoft Handelsstandsforeninngs 125-års jubilæum, 2008

Medvirken ved diverse arrangementer

Vi deltager i forskellige arrangementer, hvor vi enten er bedt om det eller er inviteret. De seneste mange år har vi således medvirket ved starten af Ebeltoft Parkhotels vildtaftener, hvor vi med vore strofer har budt gæsterne velkommen til bords og har introduceret de vildtarter, som gæsterne har skullet smage.

Vi er faste deltagere ved ”Skovens dag” og vi deltager ofte med musikalske lykønskninger ved forskellige mærkedage m.v., ligesom vi engageres til at underholde ved forskellige andre lejligheder.

Hvis De mangler et festligt indslag ved en særlig begivenhed som eksempelvis bryllup, rund fødselsdag, jubilæum, selskabsjagter eller andre friluftsrelaterede arrangementer, kan dety måske være en god idé at lave en aftale herom med Ebeltoft Jagthornsblæsere. Se nærmere om kontaskt her.

Vildtaften
Ebeltoft Park Hotel, 2015

Præmieuddeling
Danmarksmesterskaberne for jagthunde i "5-vinder klasse"
Grenaa jagtforenings klubhus påm Grenaa lystbådehavn, 2009

Åbningen af
Ebelfestival 2013

Tirsbæk Green Game, 2010

Underholdning ved
Vildtforvaltningsskolens 60-års jubilæum, 2010

Hubertusjagt
Bidstrup Gods, 2012

Underholdning ved Vester Mølle, Århus, 2014

Genindvielse af
Vinderslevholm Gods, Kjellerup, 2008

Skovens Dag
Ørnbjerg Møller 2017

Skovens Dag 2011
Tolløkke Skoven

 

Indvielse af
Nationalpark Mols Bjerge, 2009

Vildtparade
Godsjagt, Rugaard Gods, 2003

"Kgl. svensk Hofleverandør"

Ebeltoft Jagthornsblæsere er "kongelig svensk Hofleverandør". To af gruppens medlemmer - jens Søndergaard og Orla Andersen - er "håndplukkede" og deltager hvert år som blæsere ved vildtparaden på svenske Kong Carl Gustaf's to årlige elg- og vildsvinejagter (hvilket både de og vi er stolte af. Og så får de to sig nogle gode oplevelser, også de senere deltager med riffel i den såkaldte "slyngeljagt").

Tulgarn Slott, Sverige

Kong Carl Gustav (m. ryggen til) holder parole

Kong Carl Gustav flankeret af sine trofaste blæsere, Orla (t.v.) og Jens

Der hører naturligvis også en vildtmiddag til som afslutning på dagen. Her er det Orla, der venter på serveringen.

Som tak for hjælpen bliver Orla og Jens altid inviteret med på 1-2 efterfølgende "slyngeljagter" på Tullgarn Slott, - når den førster vinter er indtrådt.

Slottet i vinterdragt

Orla med nedlagt då på slyngeljagten

....  og Jens med to dåkalve

Orla nyder frokostpausen, - hvor der ristes pølser over bål

Gruppen "internt"

Vi er gode til at kombinere det seriøse med det sociale og hyggelige ! Vi øver hver onsdag i Aktivitetshuset på festpladseni Ebeltoft, hvor der altid i sodavandspausen er god plads til hyggesnak om jagt og jagthornsblæsning. Det er også her, vi i plenum tager stilling til henvendelser om medvirken ved diverse arrangementer m.v.
Vi holder sommerferie i juli måned.

Vi holder altid en "sommerfest" i august måned, selvsdagt med vore "bedre halvdele", som vi iøvrigt altid har med så ofte som muligt. Disse sommerfester er de seneste mange år blevet holdt hos Lise og Christian, hvor vi hygger os med lækker bålmad.
Vi holder også af og til øveaftener hjemme hos hinanden, hvor vi så slutter med kaffe m.v..
Vi bliver også hvert år inviteret til at deltage i Tirstrup-Hyllested Jagtforenings "familie-jagtsti", hvor vi underholder inden den afsluttende samling omkring grillen.
Den sidste øveaftebn inden jul får vi glögg og æbleskiver og i januar måned holder vi "julefrokost", hvor vi vi hver især kommer med en ret til sulebordet. - Ved den årlige generalforsamling, der altid foregår som en "udvidet kaffepause" ved en normal øveaften (d.v.s., vi blæser ikke efter pausen) slutter vi altid af med kaffe og hjemmelavet æblekage.

Og naturligvis er vi også på jagt med hinanden. Lise og Christian er altid flinke til at invitere, og vi ses også på andre jagter i sæsonen.

Hvis du kunen tænke dig at blive en del af dette fællesskab - selvsagt med fokus på jagthornsblæsningen - skal du være hjerteligt velkommen til at komme og besøge os en øveaften. - Kontakt os her.

"Sommerfest - Bålkomsammen"
hos Lise og Christian, 2009

Vi blæser "På gensyn" og "Jagt forbi"
ved sommerfesten hos Lise og Christian, 2009

Generalforsamling 2016

Der blæses til bord - "Frokostsignalet"
Julefrokost, 2016

- og så er vi gået til bord
julefrokost 2016

Julefrokost 2008
I Lise og Christians hyggelig jagtstue på "Skovly"

Øveaften hos Lisbeth og Gunnar
.... vi lagde Ebeltoft for vore fødder

Øveaften 2015
- med Thomas Elbro som lærer

 

Øveaften hos Carsten, 2013

Dingstede, Tyskland, 2008

Dingstede, Tyskland, 2008

Nässjö, Sverige, 2006

"Blæserjagt"
hos Lise og Christian 2013
(som det måske fornemmes af billedet, var det et "strålende" vejr)

Vildtparade
Ebeltoft jagtselskab, 2009

Vildtparade
Ebeltoft jagtselskab, 2010

Vildtparade
Elsegaarde Jagtforening, 1999

Vilkårligt fotokavalkade (herunder), - i tilfældig rækkefølge
stands karusellen ved at placere musen over et billede