___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
 

___________________________

_______________________________________________________________________________________

PRESSEMEDDELELSE / ORIENTERING
25 ÅR MED GLADE JAGTHORNSTONER

Den 8. september kan Ebeltoft Jagthornsblæsere fejre 25-års jubilæum med de glade jagthornstoner.

Det startede med et aftenskolehold under LOF med skovløber Per Christensen som lærer og har gennem årene udviklet sig til den gruppe, der kendes i dag.

Gruppen består af ”almindelige jægere” fra jagtforeningerne i den tidligere Ebeltoft Kommune, der har interessen for jagthornsblæsning til fælles.

Formålet med at lære at blæse jagthorn er naturligvis først og fremmest at kunne blæse de forskellige jagtsignaler på jagterne og dermed vedligeholde denne flere hundredårige tradition.

Efter at traditionen i en årrække på det nærmeste var uddød herhjemme i 1960-erne og 70-erne, hvor det kun var ved store godsjagter, at den vedligeholdtes, genopstod der 1980-erne stor interesse for at ”genoplive” denne kulturhistoriske tradition, ikke alene i Danmark men også i flere andre europæiske lande. Og godt for det. Det giver en ganske særlig stemning, når jagthornstonerne gjalder i skoven, og alle dermed ved, at ”nu starter drevet”, ”nu er såten slut”, ”der er nedlagt det og det” (alle vildtarterne har deres eget signal), ”nu skal man samles”, - og ikke mindst ”nu er det frokosttid”. Ligeledes, når der efter jagten blæses for de forskellige vildtarter, der ligger sirligt linet op på paraden, medens alle står med blottede hoveder, indtil signalet ”Jagt forbi” har lydt.

Jagthornene findes i tre typer: Fürst Pless, der er det ”almindelige” jagthorn, parforcehorn, der er de store horn (”bassen”) og små lomme-jagthorn, der er nemme at have med i lommen på jagterne, og som typisk kun anvendes til jagtsignalerne.

Et jagthorn har fem naturtoner (uanset typen). Desuagtet er det muligt at frembringe deciderede og flerstemmige musikstykker udover selve jagtsignalerne. Der er komponeret flere sådanne musikstykker, både danske og internationale.

Således komponerede solotrompetist ved Aalborg Byorkester, Per Iversen” i 2001 to fanfarer til gruppen i anledning af Ebeltofts 700-års købstadsjubilæum: ”Ebeltoft Købstadsfanfare” og ”Ebeltoft Jagthorns- fanfare”. I resten af jubilæumsåret 2001 kunne man høre købstadsfanfaren som ”ventemelodi”, når man ringede på kommunens telefonnummer.

Gruppens kendingsmelodi i dag er ”Elsegaarde Jagtforenings Jubilæumsfanfare”, der blev komponeret af Storm Kleist i anledning af Elsegaarde Jagtforenings 75-års jubilæum i 2008.

I Ebeltoft Jagthornsblæsere  øver man hver onsdag aften i de forskellige musikstykker, som man  underholder med ved forskellige offentlige og private arrangementer.

Bedst huskes nok de store ”Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf” der fra 1997 til og med 2007 med stor velvilje fra de pgl. godsejere blev afholdt i parkerne på de mange forskellige og smukke herregårde og godser, som egnen er så rigt på.

Ved disse træf mødtes hvert år over 100 blæsere fra hele landet sammen med enkelte udenlandske grupper (svenske og tyske) for at blæse med og for hinanden. Der var det særlige ved disse træf, at det her alene var glæden ved at blæse jagthorn, der var det bærende. Normalt, når jagthornsblæsere mødes, er det til konkurrencer med deraf følgende ”nerver på” o.s.v.. Netop det, at der ikke her var ”stramme regler”, bevirkede nogle ekstra gode, musikalske oplevelser for både deltagere og publikum. For selvfølgelig var træffene  - ”koncerterne”  -  åbne for offentligheden, der dermed samtidig fik muligheden for at se de forskellige smukke gods- og herregårdsparker, der normalt ellers er lukket for offentligheden.

Ved hvert af disse træf komponerede stævnets musikalske leder, Per Iversen, en fanfare til det pgl. gods, hvor arrangementet blev afholdt, og ved sidste træf (10 år) komponerede han tillige ”10 års Blæsertræf-fanfare”. Dette år (2007) blev der også udgivet en CD med godsfanfarerne fra alle de 10 træf. Denne er desværre udsolgt nu.

Gruppen har gennem årene deltaget i Danmarks Jægerforbunds ”mærkeprøver”, hvor man de seneste mange gange vandt guld, og i Jægerforbundets forbundsmesterskaber (”Danmarksmesterskaber”), hvor nogle af gruppens soloblæsere har blandet sig i medaljerækkerne.

Derudover har gruppen deltaget i forskellige træf rundt i landet samt i Sverige og Tyskland og i 2001 Stod gruppen sammen med Hyllested Jagtforening som arrangør af Jægerforbundets ”Danmarksmesterskaber”, der afvikledes i parken ved Rugaard Gods.

Gruppen har underholdt ved utallige offentlige og private arrangementer. I flæng kan eksempelvis nævnes

Genindvielse af Vinderslevholm Gods, Hubertusjagter ved  Isgaard og ved Bidstrup Gods, ved ”Tirsbæk Green Game” ved Tirsbæk Gods, ved indvielsen af Nationalpark Mols Bjerge, ved Vildtforvaltningsskolens  60-års jubilæum (Kalø) og ved diverse andre lejligheder som  bryllupper, bisættelser, jubilæer, runde fødselsdage, på plejehjem, ved forskellige friluftsarrangementer, ved danmarksmesterskaber for jagthunde og verdens-mesterskab for sporhunde samt naturligvis ved diverse jagter og meget mere.
Gruppen er også kendt for sin medvirken ved ”Skovens Dag” hvert år og for ved Ebeltoft Park Hotels årlige vildtarrangementer at blæse gæsterne til bords og underholde med strofer, der relaterer sig til aftenens vildtretter.

Hvis man gerne vil have et festligt indslag til et arrangement, kan Ebeltoft Jagthornsblæsere således være et godt bud herpå. Det er altid festligt. Gruppen tager gerne mod sådanne henvendelser.

Jubilæet er markeret med udgivelsen af en ny og tidssvarende hjemmeside, og fejres iøvrigt internt, bl.a. med et besøg på det nye Grønne Museum ved Gl. Estrup (fusionen mellem Landbrugsmuséet, Gl. Estrup, og Jagt- & Skovbrugsmuséet, Hørsholm), - selvsagt med indslag af festlig jagthornmusik.

Fakta:
Ebeltoft Jagthornsblæsere.
25-års jubilæum den 8. september 2017
Formand: Lise Brøgger. Tlf. 86 33 60 27 – e-mail: broeggerskovly@mail.dk
Øveaften hver onsdag kl. 19.30 i Aktivitetshuset på Festpladsen i Ebeltoft.
Nye medlemmer er hjerteligt velkomne; kontakt venligst formanden.
Henvendelse om underholdning kan rettes til formanden.
www.ebeltoft-jagthornsblaesere.dk                                                     

De 10 år med Ebeltoft Jagthorns-Blæser-træf blev afholdt således:                              
1997: Rugaard Gods
1998: Lyngsbækgaard Gods
1999: Møllerup Gods
2000: Herregården Rolsøgaard
2001: Herregården Søholt
2002: Høegholm Gods
2003: Isgaard Gods
2004: Kalø Gods
2005: Bjørnholm Gods
2006: Rugaard Gods
2007: Skærsø Gods

Bilag, fotos :
Nr. 1: Første Blæsertræf 1997, Rugaard Gods
Nr. 2: Blæsertræf 2005, Bjørnholm Gods
Nr. 3: Indvielse af Nationalpark Mols Bjerge, 2007
Nr. 4: Bryllup, det gamle Rådhus, 2010
Nr. 5: TV-optagelse, ”Hjorth to Night”, 2012
Nr. 6: Guldvinder 2010
Nr. 7: Kreisbläsertreffen, Dingstede, Tyskland, 2010
Nr. 8: Bläserträf, Næssjö, Sverige 2008 (dommerne spillede Bellmann på waldhorn).
Nr. 9: Skovens Dag 2017
Nr. 10: ”Vildtaften”, Ebeltoft Park Hotel 2015
Nr. 11: Vildtparade 2009

De pgl. fotos kan alle frit anvendes.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________