_____________________________________________________________________________________________________________________

2003
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf 2003 afvikledes i parken ved herregården Isgaard på Mols Hoved.

Fra venstre : Nr. 1: En af de store fællesblæsninger under ledelse af Per Iversen. - Nr. 2: Vores faste konferencier, Jesper Elle, gør klar til at give ordet til formanden for Jægerforbundets Jagthornsudvalg, Tage Madsen, der sluttede sin tale med at overrække Bent Ole Rehr Jægerforbundets aktivitetstegn, hvilket desværre ikek er foréviget. - nr. 3: Her er det os selv, der "er på". - Øvrige fotos: Træf’et havde fået stor foromtale i medierne, hvilket medførte, at der kom rigtig mange tilskuere, der alle nød det gode vejr og muligheden for at komme ”indenfor” og se parken, der normalt er lukket for offentligheden. Flere gav udtryk for, at det var en dejlig oplevelse at høre al den gode hornmusik i disse rammer. Folk hyggede sig, og der var dagen igennem trængsel ved salgsteltet. - De to sidste fotos: Per Iversen og det kvindelige medlem af Aalborg Jægerklubs Blæsergruppe gav et nummer på Lurer. Formanden for Dansk falkejagtklub, Frank Skaarup, gav en fantastisk falkeopvisning.

____________________________________________________________________________________________________________________

Skovens Dag

Igen i år deltog vi i det kommunale arrangement "Skovens Dag", denne gang i Søndre Plantage. - Ligesom vi, var også Ebeltoft Drambryggere gengangere fra sidste år (og deres smagsprøver var lige så velsmagende, som vore toner var velklingende).

____________________________________________________________________________________________________________________

Jagtforenings-generalforsamling 15. januar og rævejagt 26. januar

Tilm venstre: Vi "åbner" Elsegaarde Jagtforenings generalforsamling den 15. januar (Jolleklubbens bådehal "Både og"). - Til højre: Som tidligere nævnt, blæser vi naturligvis også på de jagter, vi er med på. – Her er det ”jagt forbi”  ved Elsegaarde Jagtforenings rævejagt på Øer,  den 26. januar 2003. – Der var ingen ræve  på paraden, - men som det ses nederst  i billedet til gengæld en  (velfortjent ?) kasse øl.

_____________________________________________________________________________________________________________________