___________________________________________________________________________________________________________________________

2002
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

_________________________________________________________________________________________________________________________

Sommer-øveaften med ægtefæller, 07. august 2002 :

I modsætning til de fleste andre blæsergrupper, vi kender, blæser vi også ”igennem” om sommeren, selvom om skolen, hvor vi jo øver i musiklokalet, holder sommerlukket. -  Vi mødes så på skift hos hinanden og har vores ”bedre halvdele” med.  Vi blæser i haven og bliver efterfølgende trakteret med kaffe m.v..-  Her er vi til grill-aften i Femmøller den 7. august 2002. 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Familie-jagtsti i Hyllested jagtforening, 28. juni 2002

Der er også tradition for, at vi inviteres med til Hyllested Jagtforenings årlige familie-jagtsti, hvor vi så naturligvis giver ”et par numre” til bedste. Her er det fredag den 28. juni 2002, hvor der efter selve turen var hygge-komsammen hos Rasmus Brøgger (medlem både af blæser-gruppen og Hyllested Jagtforening) på ”Skovly” med bål, pølser og snobrød m.v.. – Som det ses af påklædningen, brød der en byge løs under turen, - men det hele sluttede ret så stemningsfuldt.  

__________________________________________________________________________________________________________________________

Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf, Høegholm Gods, 16. juni 2002
Igen var vores Jagthorns-Træf en stor succes. I 2002 blev det holdt i parken ved Høegholm Gods, og det var en stor glæde, at der deltog nye grupper i forhold til de tidligere træf; nemlig gruppen ”Hallali” og Broby-blæserne fra Fyn.
 

Fra venstre: Nr. 1: dagens programhæfte. - Nr. 2: Den store fællesblæsning ved stævnets åbning. - Nr. 3: Formanden for Jægerforbundetsv jagthornsudvalg, HB-medlem tage Madsen, overbringer Jægerforbundets hilsen og slutter med at overrække Jørgen Brøgger Jægerforbundets aktivitetstegn. .- Nr. 4: Endnu en af de store fællesblæsninger. - Nr. 5: Udsnit af de mange tilhørere. - Nr. 6: Arrangementet havde to særlige indslag. Her er det Ebeltoft-Koret, der om formiddagen  i sang priste den den danske natur. Godsejerfruen på Høegholm, fru Linda Schmidt, er selv medlem af dette kor. - Nr. 7: Musikken var helt i top. Herover ses de regerende danmarksmestre på Es-horn, Aalborg Jægerklubs Blæse- rgruppe. - Nr. 8: Og her er det den fynske gruppe "Broby-Blæserne", der henrykkede alle med deres festlige melodier, herunder jazz-lignende kompositioner

Fra venstre: Nr. 1: Dagens andet særlige indslag var, da reg. cchweiss-hundefører, Knud Risager, om eftermiddagen gav schweiss-hundeopvisning. - Nr. 2:Endnu en gang nød de mange tilskuere muligheden for at ”komme indenfor” og se en af de mange storslåede herregårds-parker, som vor egn er så rig på, og hvortil der normalt ikke er offentlig adgang  - Nr. 3: Den afsluttende fællesblæsning med ”Jagt forbi” og ”På gensyn”.

Fra venstre: Nr. 1: Godsejer Christian Schmidt i samtale med Flemming Lytken. - Nr. 2:Vor egen Jens Søndergaard,  blæste "Jagthornsvalsen" solo. - Nr. 3: Her ses Per Iversen i gang med at ur-opføre ”Høegholm Godsfanfare”, hvortil noderne efterfølgende blev overdraget til Høegholms ejerpar,  Linda og Christian Schmidt. - Nr. 4:  Der var mange solist-optrædener. Claus Gottlieb tryllebandt alle med sine fine, sprøde toner fra sit waldhorn. - Nr. 5: Her ser vi en duo fra Broby-Blæserne (til højre er det gruppens musikalske leder,  Jørn W. Knudsen)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Første "Skovens Dag" i Ebeltoft Kommune.
2002 var første år, Ebeltoft Kommune arrangerede ”Skovens Dag” for kommunens borgere, - og ”naturligvis” var Ebeltoft Jagthornsblæsere bedt om at medvirke, - sammen med bl.a. Ebeltoft Jagtselskab og Ebeltoft Drambryggere.
Her ses borgmester Jørgen brøgger byde velkommen med jagthornsgruppen bag sig. Efter velkomsten sluttede borgmesteren sig til gruppen, hvor der så blæstes ”samling”, "Jagtvelkomst” og ”Jagt Begynd”. Senere på dagen blæstes ”Ebeltoft Købstadsfanfare”, ”Ebeltoft Jagthornsfanfare” og ”Frokostsignalet”, - og til slut ”Jagt forbi” og ”På gensyn”.

__________________________________________________________________________________________________________________________