_____________________________________________________________________________________________________________________

1998
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

_____________________________________________________________________________________________________________________

01. oktober 1998 - Elsegaarde Jagtforenings premierejagt hos Bent Gildsig.

På billedet til venstre blæses "Jagt begynd" og på billedet til højre blæses "Vildtparade" og "Frokostsignalet" inden frokost hos Ester og Bent Gildsig (Ole, Jørgen, Minna og Niels).

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf, 14. jun i 1998 på Lyngsbækgaard Gods
EbeltoftJagthorns-Blæser-Træf 1998
var det andet træf af denne art, som gruppen stod som arrangør af, - og var en følge af den store succes, som træffet på Rugaard sidste år var, og som vi havde fået mange opfordringer til at gentage. - Takket være lige så stor velvilje, som vi havde mødt på Rugaard kunne træffet i 1998 holdes i parken ved Lyngsbækgaard Gods, hvor Vivi og Per Henriksen beredvilligt stillede den smukke park til rådighed. - Se også mere om træffet her og her.

Dagen naturligvis som sig hør og bør med flaghejsning. – Jens Søndergaard blæste ”Honnør for Fanen”, medens flaget langsomt gled til tops på den høje flagstang. Og bagefter overbragte formanden for Jægerforbundets Jagthornsudvalg, hovedbestyrel- sesmedlem Tage Madsen, Jægerforbundets hilsen.

Fra venstre: Nr. 1: Dagens konferencier, Jesper Elle byder velkommen. - Nr. 2:Den indledende fællesblæsning "Jagtvelkomst". - nr. 3: Alle fællesblæsningerne blev dirigeret af per Iversen. - Nr. 4: ”Møllerup Godsblæsere” – Gunnar og Peter Rasmussen – var en ganske særlig oplevelse. - Nr. 5: En helt særlig oplevelse var det at høre Waldhornsblæ- serne,  der henrykkede alle med deres blide toner og smukke melodier. - Nr. 6: Her er det os selv, der "er på" med "Jægermarch nr. 3" og "Jeg gik mig ud om kvælden". - Nr. 7: Mange kom tidligt, og flere havde fulgt opfordringen til selv at tage en klapstol eller et tæppe med at sidde på.

Fra venstre: Nr. 1: Der kom rigtig mange, der benyttede sig af lejligheden til at komme ind 
 og se den smukke park, der jo normalt  ikke er åben for offentligheden. - Nr. 2 & 3 : Publi- kum nød de smukke omgivelser, det gode vejr og ikke mindst den gode hornmusik. - Nr. 4: Ligesom sidste år havde Per Iversen komponeret en fanfare til det sted, hvor træffet holdtes – ”Lyngsbækgaard Godsfanfare” – som han efter uropførelsen her overrækker noderne til til Lyngsbækgaards ejerpar, Vivi og Per Henriksen.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Den 14. marts 1998 deltog vi Jægerforbundets mærkeprøver,
der afholdtes i Hadsund. Vi bestod bronzeprøven med 1460 points, hvilket var det højeste pointstal, der blev givet i "Gruppe over 8". -  Bo Frederiksen, Jørgen Brøgger og Thomas Kastrup var oppe solo i bronzeprøven og Jens Søndergaard i sølvprøven.

____________________________________________________________________________________________________________________

Elsegaarde Jagtforenings jagtfest, den 21. februar 1998.
Jørgen, Torben, Minna, Ejner, Thomas og Bent Ole blæser velkommen til festen med "samling" og "Jagtvelkomst"

_____________________________________________________________________________________________________________________