2018
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

12. september 2018, Generalforsamling.
Efter at blæst "første halvleg" holdt vi generalforsamling. Der var afbud fra to mand. Til gengæld havde vi fornøjelsen af to nye, der begge gerne vil lære at blæse jagthorn. Dejligt ! - og hjerteligt velkommen til Jørgen Madsen og Morten Enggaard Hansen.
Lise aflagde en god beretning, regnskabet ser fornuftigt ud og alle valg var genvalg. Der var flere indkomne forslag. Som de vigtigste besluttedes det at anskaffe et cvr-nr., så vi kan beholde vores bankkonto, at vi fremover skal holde generalforsamling i februar, at vi skal have mere undervisning og at flytte øveafterne til at være fra kl. 19.00-21.00.
Den hyggelige aften sluttede med Lisbeths lækre æblekage. - Tak, Lisbeth !

07. juli 2018:
"Jagt Forbi".

Vi var bedt om at blæse det sidste "Jagt Forbi" for en passioneret nimrod, der blev bisat fra Bregnet Kirke. Smukt sommervejr, hvor solen skinnede og Dannebrog stod smukt mod den blå himmel, og tonerne lød godt under den høje trækrone. - Lis, Aksel og Jørgen løste denne opgave. 

10. juni 2018:
Åbning af "Den Store Børnefestival"

Vi var bedt om blæse "Den Store Børnefestival" på Festpladsen i Ebeltoft i gang. - Den opgave løste Lise og Jørgen.
Efter samlingssignalet bød arrangørerne velkommen, og derefter blæste de "Sommerbukken" (relevant for årstiden) og "Jagt Begynd" samt - på opfordring - "Frokostsignalet", hvilket jo også var relevant, idet der var mange muligheder for smagsprøver og andet godt for ganen. "Undervejs" fortalte Jørgen om signalerne og knyttede dem sammen med det, der skulle ske på pladsen i dagens løb.

08. juni 2018:

Vi var bedt om at blæse ved bisættelsen af Erik Gram Sørensen; tidligere ejer af Hotel Vigen og meget passioneret jæger.

Den opgave løste Lise og Bent Ole.

26. maj 2018
Orla fyldte 80 år.

Vi var alle inviteret til lækker brunch på Fuglsøcentret med "vore bedre halvdele". Og selvfølgelig "blæste vi ham et stykke" ("Samliing", "Sommerbukken", "Jeg gik mig ud om kvælden (begge relevante i forhold til årstiden), "Fødselsdagsfanfaren" og "helan Gå". Vi høstede stort bifald, - men det kan jo også være, at det var fordi vil holdt op ?

15. april 2018:
Vi medvirkede i live-radioprogream fra Jagtsklottet på Kalø

Vi var bedt om at "sætte musik på" live-radioprogrammet om "naturens vilkår i kulturlandskabet", arrangeret i samarbejde mellem, Syddjurs Lokalradio, Danmarks naturfredsningsforenings lokalafdeling og Nationalpark Mols Bjerge. - Vi deltog med 5 blæsere: Elisabeth, Lis, Aksel, Carsten og Leif. - De fem beretter, at det var sjovt at være emd til, selv om det ikke var alt, de var enige med arrangørerne om. - Og ret beset kan det vel også undre, at arrangørerne ikke også havde inviteret jægerne - i skikkelse af Syddjurs Jægerråd - med ved bordet, - når det nu netop drejede sig om naturen. - Jægere eller ej: Her et par "skarpe skud" fra dagen:

19. januar 2018:
Hyggelig "Julefrokost".

December er altid en travl måned for alle - og endda "kun med 23 dage". Derfor har vi nu i mange år holdt vores julefrokost i januar måned. I år var ingen u8ndtagelse.Fredag denn 19. januar samledes vi og lod det hyggelige samvær råde. Som alrid afholdtes det so0m et "sammenskudsgilde", hvor hver især kom forskellige lækkerier. Inden der blev gået til bords, blev der selvf'ølgelig blæst: "Begrüssung" - Frokostsignalet" - "Jgt begynd" og "Helan Gå".
Derefter blev de mange lækre retter ydet fuld retfærdighed, og efter kaffen afholdtes det traditionelle pakkespil. En helt igennem vellykket aften.

__________________________________________________________________________________________________________________________