Jagthornsudvalg:

Her kan du læse om de opstillede formål for jagthornsudvalget og få indblik i de opstillede målsætninger for udvalget.

Formål

Jagthornsudvalget skal udbrede kendskabet til brugen af jagthorn og de traditioner, der i øvrigt er og kan forbindes med jagthornsblæsning. Udvalget skal knytte forbindelse til andre interesseorganisationer som kunne drage fordel af brugen af jagthornsblæsning, såsom udstillinger, dyrskuer og andre udendørsarrangementer.

Udvalget skal også formidle kontakten til arrangementer i de andre europæiske lande, så danske jagthornsblæsere kan søge deltagelse i europæiske konkurrencer.

Målsætninger for jagthornsudvalget

I nedenstående skema kan du se, hvilke målsætninger udvalget arbejder med inden for hvilken tidshorisont.

  • Jagthorn indgår som en del af dansk jagtkultur gennem oplysning via kredse og jagtforeninger.

  • Sikre at der til stadighed afvikles et passende antal duelighedsprøver på landsplan og sikre en ensartet kvalitet og niveau i afholdelsen af prøverne.

  • Arbejde for jagthornsblæsningens udbredelse på jagter som til diverse arrangementer, samt på kreds-, jægerråds- og jagtforeningsniveau.
     

Dokumenter særligt for Jagthornsudvalget

  • Dommersedler til duelighedsprøver

  • Udtrukne numre til duelighedsprøver 2016

  • Kvalifikationslister til FM - Fürst-Pless

  • Kvalifikationslister til FM - Parforce

 

Kontakt:

Hovedbestyrelsesmedlem
Georg Guldberg Jensen