2023

17. december 2023:
Carsten og Jørgen "blæser julen ind" ved Elsegaarde Jagtforenings "juleoptakt", sidste jagt inden jul. Selvom det siges, at hornblæserne godt må beholde hovedbeklædningern på, når de blæser, røg nissehuerne alligevel af.

 

15. oktober 2023:
Hjördis blæser ved paraden ved Elsegaarde Jagtforening jagt. - Hverken Carsten eller Jørgen deltog i den pgl. jagt, hvorfor Hjördis´mand, Jón, ringede efter hende, så der kunne blive blæst på paraden.

30. juni 2023:
Vi blæste ved Tirstrup-Hyllested Jagtforenings familie-jagtsti

 

Traditionen tro var vi inviteret til at deltage i Tirstrup-Hyllested Jagtforenings familie-jagtsti, der i år afholdtes i Kaløskoven ved Jagtens Hus. Og det blev en rigtig hyggelig aften.
Vi medvirkede naturligvis med nogle glade jagthornstoner. Efter at vi havde blæst "Samling", bød formand Christian Brøgger velkommen, og efter "parolen" blæste vi arrangementet i gang med "Jagtvelkomst".
Det blev en virkelig dejlig gåtur rundt i skoven i den skønneste sommeraften, hvor der var indlagt 5 forskellige poster, hvor vi skulle svare på forskellige spørgsmål om alt lige fra politik & sam- fundsforhold over øl-smagning, jagtudtryk og til træfsikkerhed i boldkast. Virkelig gode spørgsmål på alle posterne. For flere vakte spørgsmålene om gamle jagtudtryk og -navne størst kvaler, mens ølsmagningen til gengæld var dejlig læskende og velsmagende.
Da ruten var tilbagelagt af alle hold, samledes vi ved Jøgerforbundets bålhytte, hvor vi blæste "Frokostsignalet" og blev bænket ved et langbord, hvor der blev budt på sandwich (de traditionelle grillpølser var p.g.a. afbrændingsforbud her i den lange tørkeperiode "konverteret" til lækre sandwish's), specialøl og -sodavand samt vin. Et virkelig hyggeligt arrangement, hvor snakken gik på kryds og tværs, indtil vi ved 21.30-tiden sluttede af med at blæse "På Gensyn".
Her er lidt stemningsbilleder fra den hyggelige aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.(Fotos: Maria Thaysen og Jørgen Brøgger).

28. juni 2023:
Sidste øveaften inden sommerferien

Vi mødtes ved Sletterhage Fyr til en rigtig hyggelig "sæson- afslutning" inden sommerferien.
Vi blæste 1. halvdel af vores øveprogram igennem (minus "In the Mood") - til stor glæde for både vores "bedre halvdele" (? - de klappede i hvertfald) og andre gæster på stranden, der stimlede sammen for at høre os. Også de klappede !
Vi sluttede med "Frokostsignalet", hvorefter vi hyggede os med vores medbragte madkurve. Da alle havde tygget af munden omdelte Troels højskolesangbøger, og vi sang mange af de gode gamle sange med tilknytning til sommeren.
Efter endnu en hyggestund "blæste vi af" - først med "Fødselsdagsfanfaren" til ære for Bjarne Clausen, der fyldte rundt i søndags, og slutteligt "På gensyn".
Her er nogle stemningsindtryk fra den dejlige sommeraften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Fotos: Maria Thaysen og Jørgen Brøgger

07. maj 2023:
Carsten og Jørgen blæste  "Højt skal han leve" ved konfirmation i Mørke Kirke

Elsegaarde Jagtforening har tre juniormedlemmer; det ene af dem, Christian Wind, blev i dag konfirmeret i Mørke Kirke, og de to hornblæsere stod klar: I det øjeblik, Christian kom ud af kirken, istemte de "Højt skal han leve" - beregnet for ham, men samtidig også til glæde for alle de øvrige konfirmander og de mange gæster udenfor kirken. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

05. april 2023:
Til vores øveaften fik vi besøg af formanden for Elsegaarde Jagtforening
, der kom for at takke os for vores medvirken ved jagtforeningens 90-års fødselsdag den 25. marts. Han medbragte en fin "Knæk og Bræk" porsesnaps med ønsket om, at vi vil nyde indholdet, - enten i pausen ved vores kommende øveaftener eller senere ved en særlig lejlighed.
Der var vedlagt takkeskrivelse til os som det ses herunder. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

25. marts 2023:
Vi "blæste 90-årige Elsegaarde Jagtforening et stykke"

Elsegaarde Jagtforening fejrede sin 0-års fødselsdag med en "frilufts-reception" i Jægerforbundets bålhytte ved "Jagtens Hus", Kalø.
Vi var bedt om at medvirke til at gøre dagen festlig med nogle liflige jagthornstoner, - hvilket vi selvsagt havde sagt ja til.
Vi indledte den officielle del med at blæse "Samling" efterfulgt af "Begrüssung", inden jagtforeningens formand, Jørgen Brøgger, besteg den træstub, der gjorde det ud for dagens talerstol.
Efter velkomsten blæste vi "Elsegaarde Jagtforenings Jubilæumsfanfare" (komponeret til og ur-opført v ed foreningerns 75-års jubilæum i 2008) og "Fødselsdagsfanfaren". Efter yderligere officielle lykønskningstaler blæste vi "Hallali" og "Frokostsignalet", hvorefter der blev budt "til bords" med forskellige vildtspecialiteter ledsaget af noget til at skylle det ned med.
I dagens anledning havde fødselaren lavet en fin trofæ- og arkivalieudstilling, ligesom der blev uddelt profilmateriale fra Danmarks Jægerforbuind.
Inden blev sagt "Tak for i dag" blæste vi "Samling", "På Gensyn" og "Jagt Forbi".
Det var en god dag, hvor nogle af os også havde vores ægtefæller med.
Læs mere om dagen
her.

Herunder nogle stemningsindtryk fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:
Fotos: Troels Romby Larsen, Erik Bang Madsen og Jørgen Brøgger

08. marts 2023:
God og rolig generalforsamling

Vi blæste "1. afdeling", som vi plejer ved vores øveaftener, og ved pausen gik vi over til at holde generalforsamling. Formand Lise valgtes til dirigent. Lise omtalte i beretningen aidste års generalforsamling sommerudflugten til Sletterhage som sidste øveaften inden sommerferien, deltagelse i Tirstrup-Hyllested Jagtforenings familie-jagtsti, julefrokosten samt at der havde væretr blæsere ude at blæse ved bisættelser i det forløbne år.
Efterspurgte idéer til arrangementer, mente selv, at udflugten til Sletterhage havde væftret en succes.
Såvel beretningen som det reviderede regnskab, der blev framlagt af Hjørdis blev godkendt med akklamation og uden kommentarer.
Grundet "penge i kassen" opkræves der ikke kontingent i år.
Lise genvalgt som formand, Hjørdis som kasserer og Bent Ole som revisor.
Under eventuelt var der enighed gentagelse af suidste øveaften inden sommerferien som en "udflugt" med ægtefæller/ledsa- gere a'la den til Sletterhage.