Historien om Ebeltoft Jagthornsblæsere

Starten

I 1992 startede LOF i Ebeltoft et aftenskolekursus i jagthornsblæsning. Det blev starten på det, man kan kalde ”organiseret jagthornsblæsning” i Ebeltoft. Før den tid var der et par stykker blandt jægerne i området, der kunne blæse jagthorn, og bistået med en enkelt assistance ”udefra” blæste de ved den årlige, første jagt i Ebeltoft Jagtselskab (altid første lørdag i oktober). De traditionelle signaler: ”Jagt Begynd”, ”Frokostsignalet” og ved paraden ”Dyrets død”, ”Rævens død”, ”Harens død” og ”Fasanens død” afsluttende med ”Jagt forbi”. Det var repertoiret, selvsagt afhængigt af, hvilke vildtarter, der var nedlagt. – Ved Selskabets øvrige jagter igennem sæsonen blev der dengang ikke blæst.

Den første øveaften i aftenskoleregi fandt sted på Skelhøjeskolen den 8. september. Vi var en 7-8 elever. Lærer var skytte Per Christensen fra Skærsø, der i sin elevtid havde lært at blæse jagthorn, og han indviede os i de 5 naturtoner, nodeværdier og de gængse signaler fra Landsjagtforeningens øvehæfte.

Den eneste i gruppen i dag, der har været med helt fra dette første aftenskolekursus er Jørgen Brøgger.

Sideløbende med dette kursus havde Rønde Jagtforening et kursus ”kørende” i Rønde med musiklærer ved Rønde Skole, Villy Olesen, som lærer. Han underviste på det tidspunkt også skytteeleverne på Kalø. I dette kursus i Rønde deltog Bent Ole Rehr.

Da LOF i Ebeltoft gentog aftenskolekurset i 1993 deltog Bent Ole Rehr også her. Et par stykker fra det første hold var faldet fra, medens et par andre var kommet til.

Efter to sæsoner ønskede Per Christensen at stoppe som lærer.

Da sæson 1994 oprandt, stod man således uden lærer, og LOF kunne dermed ikke oprette et aftenskolehold. Blæserne ”tog sagen i egen hånd”. De første øveaftener fandt sted på et vvs-værksted, men efter nogle få gange fik man lov at anvende Jolleklubbens klubhus på Skudehavnen i Ebeltoft. Da man ingen egentlig lærer havde, foregik det ”autodidakt” med Bent Ole Rehr og Jørgen Brøgger som drivkræfterne.

Da vintersæsonen 1994-95 var ovre enedes man om at fortsætte sommeren igennem, idet man i sommersæsonen gik forskellige ture i skoven og gjorde ophold hist og her, hvor man så blæste et par signaler, før man gik videre.

Vildtparade
Ebeltoft Jagtselskab

Første deltagelse i
Jægerforbundets mærkeprøver
Auning skole 1996

Mærkeprøver 1996
gruppen fik points nok til diplom, men ikke til de eftertragtede nåle ("medaljer")
Til gengæld blev de transmitteret i TV 2 Østjylland

Vildtparade
Elsegaarde Jagtforening

De følgende år blæste man om vinteren i Jolleklubbens klubhus og om sommeren enten ved ture i skoven eller på skift hjemme hos hinanden i haverne, - efterfulgt af aftenkaffe eller lignende. Til disse sommer-aftener blev det en tradition, at man tog ægtefællerne med, hvilket var med til at skabe et rigtigt godt sammenhold i gruppen.

"Sommertrut" 1996

Øveaften på Lyngsbækgaard 1996
(forud for medvirken ved "åbent Hus"-arrangement på Lyngsbækgaard)

 

Øvedag med Per Iversen
Naturcenter Øvre Strandkær 1996

 

"Julen Blæses ind"
i Ebeltofts gader
(engageret af Handelsstandsforeningen)

Deltagelse i Jægerforbundets mærkeprøver

I foråret 1996 besluttede man at forsøge at deltage i Danmarks Jægerforbunds mærkeprøver, der det år foregik på Auning skole. Gruppen, der var på 12 mand, bestod bronzeprøven, men med kun 717 points, hvilket var nok til at få diplom, men ikke til at få mærke (der skal 910 points til for at få mærker).

Uagtet at resultatet, set med dagens øjne, ikke var imponerende, var der glæde i gruppen, - der oven i købet kom i TV-2 Østjylland, der bragte en kort reportage fra arrangementet. – Man blev dog også klar over, at hvis man skulle drive det videre, kunne det ikke nytte at fortsætte ”på egen hånd”, der måtte noget professionel undervisning til og i sæsonen 1996-97 lykkedes det at få musiklærer Willy Olesen fra Rønde til at komme en gang om måneden.

Det gav resultater og ved mærkeprøverne i 1997 opnåede gruppen 1158 points, - og sikrede sig dermed de eftertragtede mærker (”medaljer”) i bronzeprøven.

Med enkelte undtagelser har gruppen deltaget i Jægerforbundets mærkeprøver hvert år siden. I 1999 stillede man op til sølvprøven, der blev bestået med 1247 points og i 2004 bestod gruppen guldprøven med 1355 points.

Flere af gruppens medlemmer har også deltaget som solister i mærkeprøverne, hvor de har bestået såvel bronze- som sølv- og guldprøverne.

Mærkeprøve 1997
Møldrup Sognegård
gruppen fik de eftertragtede bronzenåle ("medaljer")

På vejen hjem holdt man ind ved
gruppens lærer, Willy Olesen, Rønde,
og "gav koncert" udenfor, indtil han havde hørt det og kom udenfor

.... og Willy Olesen bød generøst indenfor,
hvor han bød på "en lille en" og ønskede hjerteligt tillykke
- og glædede sig sammen med os.

.... og "medaljerne" blev på behørig vis fejret med champagne
ved den efterfølgende øveaften i Jolleklubbens klubhus,
den 17. marts 1997

Vi har desværre ingen billeder fra 1999, hvor gruppen bestod sølvprøven

Guldvinder 2010
Møldrup

 

Guldvinder 2010
Rosmus Skole

Guldvinder 2011
Hadsund

Guldvinder 2012
Vildtforvaltningsskolen, Kalø

Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf

I foråret 1997 fik man den idé at prøve at samle så de blæsergrupper, man kunne finde frem til, til et træf, hvor man kunne blæse med og for hinanden. Ikke noget med konkurrencer men blot glæden ved at blæse jagthorn – og at høre andre gøre det.

Takket være stor velvilje fra ejerne af Rugaard Gods, fru Lisbeth Mourier-Pedersen og hr. Henning Madsen, kunne dette træf holdes i parken ved Rugaard den 11. juni 1997.

Siden har ”Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf” været afholdt hvert år, - se mere herom under det særskilte afsnit for disse træf.

Første Blæsertræf
Rugaard 1997
Ebeltoft Jagthornsblæsere "på scenen"

Første blæsertræf
Rugaard 1997
Fællesblæsning - alle deltagerne sammen

Første Blæsertræf
Rugaard 1997
udsnit af publikum

Første Blæsertræf
Rugaard 1997
Gruppen, m. familier, lytter til de andre deltageres frembringelser

Lyngsbækgaard 1998
Fællesblæsning med Per Iversen som dirigent

Høegholm 2002
Fællesblæsning under ledelse af Per Iversen

Bjørnholm 2003
Den svenske blæsergruppe Skånes Jakthorn
med deres karakteristiske horn

Skærsø 2007
Den tyske gruppe Bläsergruppe Dingstede

Se mere om Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf her

Uniformer

For at gruppen kunne tage sig standsmæssigt ud blandt de andre grupper ved det første træf, sponsorerede Bådshoppen i Ebeltoft, v. Sonja og Peter Frederiksen, ensartet beklædning (”uniformer”) til gruppen, bestående af skjorter, slips og bukser af mærket Sherwood.

Indtil da havde gruppen altid ”optrådt” i medlemmernes indvididuelle jagttøj.

I 2000 skiftede gruppen til nye ”uniformer” af mærket ”Swedteam”, hvortil der også hører jakker, og ved Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf 2003 sponsorerede Danmarks Jægerforbund nye slips til gruppen (de nye forbunds-slips).

Senere igen har gruppen igen skiftet uniformsskjorter og endvidere udvidet "uniformen" med veste.

De nye uniformer præsenteres
1997

.... og her knælende præsentation
(vi var alle meget stolte)

"Uniform nr. 2", med jakker til udendørs brug,
- her ved indvielsen af Nationalpark Mols Bjerge 2009

Og her de nyeste uniformer med veste
"Jagtens dag" på Gl. Estrup 2014

Deltagelse i Jægerforbundets forbundsmesterskab

2000 var første gang, nogle fra gruppen deltog i Jægerforbundets forbundsmesterskaber, der det år afholdtes på Tranekær Slot på langeland.. Det var Jens Søndergaard, der efter sin indsats ved mærkeprøverne, var udtaget til at deltage som soloblæser på parforcehorn i sølvklassen i B-rækken samt Rasmus Brøgger og Bent Ole Rehr, der deltog som soloblæsere på h.h.v. Fürst Pless- og parforcehorn i bronzeklassen i C-rækken. - Næsten hele gruppen var med som tilskuere, de fleste med familie, Jens blev nr. 2 i sin klasse og Rasmus og Bent Ole opnåede også fine placeringer.

Ved Jægerforbundets afvikling af Forbundsmesterskaberne i 2001 have man bedt gruppen om at stå for det praktiske arrangement. Det lykkedes, da Lisbeth Mourier-Pedersen og Henning Madsen, Rugaard Gods, igen beredvilligt gav tilsagn om, at det store arrangement måtte afholdes i parken ved Rugaard med den smukke udsigt over Nørre Sø. Den praktiske del af arrangementet gennemførtes i samarbejde med Hyllested og Elsegaarde Jagtforeninger.

Netop i 2001 havde Ebeltoft 700-års købstadsjubilæum og arrangementet indgik dermed i den lange række af arrangementer, der gennem hele dette år var med til at festligholde dette købstadsjubilæum.
I anledning af købstadsjubilæet komponerede Per Iversen ”Ebeltoft Købstadsfanfare”, der blev overrakt til borgmesteren ved samme års blæsertræf. I hele resten af jubilæumsåret kunne man høre denne jubilæumsfanfare som ventetone, når man ringede til Rådhuse

2004 var så året, hvor hele gruppen for første gang deltog i Jægerforbundets forbundsmesterskaber, der dette år afholdtes i Søgårdslejren i Sønderjylland. Inden man tog hjemmefra, var man enige om, at succeskriteriet var ikke at blive nr. sidst. Dette blev indfriet, da gruppen med 832 points kom ind på en 10-plads ud af de 13 deltagende grupper i B-rækken.

Søgårdslejren 2004:
Vi venter på at "komme på"

Søgårdslejren 2004:
S¨å er vi på scenen, - og gør vort bedste

Søgårdslejren 2004:
"Efter endt gerning" - på v ej fra scenen

Søgårdslejren 2004:
Vi lytter til andre gruppers gode musik

I udlandet og "udensogns"

Gruppen har deltaget i flere indenlandske og to udenlandske, stor blæserstævner. Indenlands deltog man eksempelvis i 2007 i Jagthornsblæserne Greve's 25-års jubilæum (Sjælland) og i 2008 i genindvielsen af det nyrestaurerede Vinderslevholm Gods ved Kjellerup (der er fotos af gruppen på godsets hjemmeside) og i 2010 og 2012 var gruppen et af hoved-trækplastrene ved Tirsbæk Green Game ved Tirsbæk Gods ved Vejle Fjord.
.... og mange andre, indenlandske arrangementer.
I 2006 deltog man i det store svens-, tysk-danske blæsertræf i Träcentrum, Nässjö, Sverige, arran geret af Nässjöortens Jakthornsblåsare, - og i 2008 deltog gruppen, der da var suppleret med blæsere fra Aros, Århus, i Kreisbläsertreffen i Kirchhatten, Tyskland, arrangeret af Bläsergruppe Dingstede.

Jagthornsblæserne Greve's 25-års jubilæums-blæsertræf

Genindvielse af Vinderslevholm Gods 2008

Tirsbæk Green gasme 2008

Tirsbæk Green Game 2012

"På scenen"
Nässjö, Sverige 2012

Nässjö, Sverige, 2012

Nässjö, Sverige, 2012

Nässjö, 2012
Blæsere i rokokodrageter spiller Bellmann på waldhorn

Dingstede 2008
"Klasr til afgang" til træffet

 

Dingstede 2008
Fællesblæsning

Dingstede 2008
Aros-blæserne på scenen

Dingstede 2008
overdådigt kagebord i kaffepausen

Øvrigt

Ikke mindst de årlige blæsertræf har været med til at markedsføre gruppen, der gennem årene har medvirket ved mange forskellige slags arrangementer. Første større offentlige fremtræden var da gruppen den 1. juni 1996 underholdt foran det Gamle Rådhus i anledning af Turistforeningens 90-års jubilæum. Ti år senere indgik man også i en del af underholdningen ved samme forenings 100-års jubilæum og den 30. december 2006 indledte gruppen det store underholdningsprogram i Ebeltoft Idrætscenter ved det store arrangement ”Farvel til Ebeltoft Kommune” som var en følge af kommunalreformen.

Gennem årene har gruppens toner været med til at markere talrige andre begivenheder, spændende fra bryllupper, jubilæer og runde fødselsdage over Landbrugsmessen ved Gl. Estrup, åbning af særudstilling på Gl. Estrup om herregårdsjagtens historie, ”Skovens Dag” og Ebeltofts 700-års købstadsjubilæum over Ebeltoft Park Hotels årlige vildtaftener, ved Hubertusjagter på Isgaard og Bidstrup Godser og til præmieuddelingerne ved VM for sporhunde og DM for Gl. Dansk Hønsehunde og hunde i "5 vinder klassden" - og meget, meget mere.

Hubertusjagt, Isgaard 2012

Vildtaften
Ebeltoft Park Hotel 2010

Verdensmesterskaberne for sporhunde
Præmieuddeling ved Fuglsø Centret, 2013

Danmarksmesterskaber for Gammel Dansk Hønsehund
Præmieuddeling ved Grenaa jagtforenings klubhus. Grenaa Lystbådehavn 2011

Skovens Dag
Tolløkkeskoven 2010

Underholdning ved "jæger-eftermiddag"
på plehjemmet O.K.-center, Egå 2015
(hornblæsning + fremvisning af og forklaring om trofæer m.v.)

Vildtparade
Ebeltoft Jagtselskab, 2008

Vildtparade
Godsjagt, Rugaard Gods 2003

Vildtaften
Ebeltoft Park Hotel, 2015

TV-optagelse 2012
Programmet "Hjorth To Night"

"Jagtens Dag"
Gl. Estrup, 2013

Underholdning ved
Vildtforvaltningsskolens 60-års jubilæum, 2010, Kalø

Se mange flere fotos her