Skriv en tekst her

Generelt:

Se nyheder fra Danmarkls Jægerforbunds Jagthornsudvalg her

08. februar 2023:
Øveaften med "indlagt" generalforsamling

Vi startede øveaftenen med at gennemspille de melodier, vi skal blæse ved Elsegaarde Jagtforenings 90-års fødselsdag den 25. marts.
I pausen holdt vi generalforsamling. Det blev en rolig og hyggelig en af slagsen, som det ikke varede mere end en halv tim es tid at afvikle.
Formand Lise Brøgger valgtes til dirigent, hvorefter hun aflagde beretning for det forgangne år. Her hæftede hun sig i særlig grad ved, at det sidste år have været "corona-nødvendigt" at aflyse og udsætte generalforsamlingen fra det vedtægtsbestemte tidspunkt i marts måned. I stedet afholdtes en meget vellykket familieudflugt til Sletterhage, hvor der startedes med blæsning til glæde for og beundring fra de andre tilstedeværende på stranden. Derefter afvikling af generalforsamlingen i det fri, efterfulgt af hyggeligt samvær omkring medbragte madkurve, efterfulgt af fællessang af gode danske sange, - og afslutning med blæsning af "Jagt forbi" og "På gensyn", - igen til applaus fra andre på stranden. - Formanden bemærkede hertil, at det måske ville være en god idé at gentage en sådan tur, ikke nødvendigvis til det samme sted. Endvidere omtalte formanden, at der havde været blæsere fra gruppen ude at blæse til bisættelse to gange i det forløbne år, ligesom vi havde hyldet vores kasserer, Hjördis, ved at "blæse hende et stykke" på hendes 50-års fødselsdag,
Der var ingen bemærkninger til beretningen, der gokendtes med applaus.
Kasserer Hjördis Einarsdottir fremlagde det reviderede regnskab, der godkendtes med applaus og uden bemærkninger.
På baggrund af årsregnskabets resultat vedtoges, at der ikke skal betales kontingent for 2023.
Formand, kasserer og revisor genvalgtes alle.
Under "Eventuelt" foreslog Hjördis, at vi skulle have færre numre på programmet ved øveaftenerne, og så i stedet gennemarbejde de få, man valgte, noget mere ved at "plukke dem ud i mindre bidder" og så øve disse mere indgående. Efter lidt få drøftelser heraf sluttedes generalforsamlingen, dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter fulgte en  stund med hyggesnak og fællessang af gide danske sange, inden vil til slut blæste "Jagt forbi" og "På gensyn".
Her er nogle "snapshots" fra øveaftenen og general- forsamlingen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

10. februar 2023:
"Kalender":

Vi holder vinterferie i uge 7. Første øveaften efter vinterferien er den 23. februar, sædvanlig tid.

Der er indkaldt til generalforsamling den 8. marts kl. 19.00. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Se særskilt udsendt mail til alle i gruppen
.

04. januar 2023:
Så er vi i gang igen

Så er vi kommet over julens og nytårets "strabadser" og genoptager i aften vores ugentlige øveaftener.programmet for januar og februar måneds øveaftener er:
Giv agt og samling
Elsegaarde Jagtforenings Jubilæuimsfanfare
Begrüssung
Hallali
Fødseldagsfanfare
Helan gå
På gensyn
Jagt forbi
(det er Jørgens forslag til Elsegaarde Jagtforenings 90-års fødselsdag)
Frokostsignal
      Pause
Opbrud til jagt
In the mood (Troels, deles op i flere afdelinger)
Honnør for fanen
Jægerkoret fra Elverhøj
Amerikansk jægersang
Sæt jer jæger rundt om bordet
       Pause
In the mood (blæses helt igennem en gang, kun i januar)
Sommerbukken
Mårhunden
Vaskebjørn
      Frit
Slutte af med På gensyn og Jagt forbi

21. november 2022:
Vi er blevet spurgt, om vi medvirke/underholde ved Elsegaarde Jagtforenings 90-års fødselsdag den 25. marts 2023 i bålhytten ved "Jagtens Hus", Kalø.

Det har vi naturligvis sagt ja til, - og selvfølgelig skal vi blæse Elsegaarde Jagtforenings jubilæumsfanfare, der blev komponeret til os at Storm Kleist, der dengang var vores lærer/instruktør.

06. november 2022:
Lystige jagthornstoner garnerede arrangementet "Årets Vildtret - DM i Vildtmad" på Det Grønne Museum, Gl. Estrup
Igen i år var det et spændende og interessant skue at overvære arrangementet "Årets Vildtret - DM i Vildtmad" på Det Grønne Museum, Gl. Estrup.

Også i år blev arrangementet garneret med lystige jagthornstoner, og igen var det Hinnerup Blæserne, der leverede disse. Først ved paraden og senere ved en lille koncert.
Det må hertil stilfærdigt bemærkes, at der ikke var nogen af de signaler/melodier, der blev blæst, som vi ikke kunne have leveret lige så overbevisende. Vi havde på forhånd forsøgt at "påvirke" arrangørerne via kredsformanden i DJ kreds 3 med et forslag om, at man kunne/burde invitere nogle af de lokale blæsergrupper til også at medvirke med nogle mindre koncerter rundt om på området i løbet af dagen. Det blev desværre ignoreret. Som kuriosum hertil kan oplyses, at "Deres udsendte" (vores webmaster) på et tidspunkt på eftermiddagen mødte lederen af Aros Jagthornsskole, der gav udtryk for nøjagtigt det samme. Det kan være, at vi skal forsøge at "gøre fælles front" igen til næste år. Det vil kun kunne være til fordel for arrangementet med noget mere, der kan trække publikum til. At det også vil være til fordel for de blæsergrupper, der i givet fald måtte være interesserede i at deltage, siger sig selv.
Nok om det.
Selve arrangementet var som nævnt interessant at følge. De seks kokkehold med hver sin køkkenchef i spidsen, der på forhånd var udvalgt til dysten, fik efter lodtrækning - et hold ad gangen - lov til på paraden at vælge det eller de stykker vildt, de ville prøve at konkurrere på og dupere dommerne med. Da alle havde valgt, skulle de selv forlægge vildtet, - skinde, plukke og partere det m.v.; her stod en håndfuld lokale jægere parate til at assistere og "undervise" i, hvordan man gør det. Det var tydeligvis ikke mange af kokkeholdene, om nogen overhovedet, der nogensinde tidligere selv havde prøvet af forlægge et stykke vildt. De er antagelig alle vant til at få råvarerne leveret vaccuumpakket direkte i restaurantkøkkenet.
Efter forlægningen kunne de så gå i gang med tilberedningen, der skete over åben ild, bål og grill, i to store telte.
Det blev restaurant "Fasangården", der efter tæt opløb vandt på en ret tilberedt og kreeret på hvinænder.
Kokkeeleverne fra alle seks hoteller/restauranter diverterede over middag gæsterne med diverse smagsprøver på retter tilberedt på alle de vildtarter, der var repræsenteret på paraden. Og vi kan hilse og sige, at det var overmåde lækkert, - altsammen. Lige fra sikahjort over råvildt, fasaner og gråænder til edderfugle og skarver.
Her er nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto foto at se det i stor størrelse.
Læs også mere
her og her.

18. oktober 2022: "
Langtidsplanlægning af mesterskaber"

På jagthornsudvalgets møde i september blev datoerne for forbundsmesterskabet i jagthorn fastsat for de næste otte år, altså indtil 2030. - Læd mere
her.

18. oktober 2022:
FM i jagthornsblæsning 2023, "Længere tid til forberedelse"

Tidligere har obligatoriske opgaver til duelighedsprøven været annonceret i februar, men fremover vil de være tilgængelige allerede fra 1. november, så du får bedre tid til at forberede dig til prøven.
Læs mere
her.

16. oktober 2022:
FM i jagthorn 2023 "Stil op i flere klasser og grupper"

Danmarks Jægerforbund lancerer langtidsplanlægning for forbundsmesterskaberne i jagthornsblæsning 2023. - Læs mere
her.

28. september 2022:
FM i jagthornsblæsning 2023

Forbundsmesterskaberne i jagthornsblæsning 2023 afholdes den 27. maj 2023 i Skive.
Se de udtrukne signaler til mesterskabet
her

29. marts 2021:

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nyligt afholdte arrangementer :