Generelt:

Se nyheder fra Danmarkls Jægerforbunds Jagthornsudvalg her

21. november 2022:
Vi er blevet spurgt, om vi medvirke/underholde ved Elsegaarde Jagtforenings 90-års fødselsdag den 25. marts 2023 i bålhytten ved "Jagtens Hus", Kalø.

Det har vi naturligvis sagt ja til, - og selvfølgelig skal vi blæse Elsegaarde Jagtforenings jubilæumsfanfare, der blev komponeret til os at Storm Kleist, der dengang var voresd lærer/instruktør.

20. november 2022:
Øveaftener m.m. omkring jul og nytår

Så ligger programmet klar for vores øveaftener m.m. hen over jul og nytår, - således:
14. december : Sidste øveaften inden jul Vi slutter af med æbleskiver.
04. januar 2023: Første øveaften efter nytår
27. januar 2023: "Julefrokost"med ledsagere. Nærmere følger på mail.

"Knæk og Bræk og glædelig jul til alle !

06. november 2022:
Lystige jagthornstoner garnerede arrangementet "Årets Vildtret - DM i Vildtmad" på Det Grønne Museum, Gl. Estrup
Igen i år var det et spændende og interessant skue at overvære arrangementet "Årets Vildtret - DM i Vildtmad" på Det Grønne Museum, Gl. Estrup.

Også i år blev arrangementet garneret med lystige jagthornstoner, og igen var det Hinnerup Blæserne, der leverede disse. Først ved paraden og senere ved en lille koncert.
Det må hertil stilfærdigt bemærkes, at der ikke var nogen af de signaler/melodier, der blev blæst, som vi ikke kunne have leveret lige så overbevisende. Vi havde på forhånd forsøgt at "påvirke" arrangørerne via kredsformanden i DJ kreds 3 med et forslag om, at man kunne/burde invitere nogle af de lokale blæsergrupper til også at medvirke med nogle mindre koncerter rundt om på området i løbet af dagen. Det blev desværre ignoreret. Som kuriosum hertil kan oplyses, at "Deres udsendte" (vores webmaster) på et tidspunkt på eftermiddagen mødte lederen af Aros Jagthornsskole, der gav udtryk for nøjagtigt det samme. Det kan være, at vi skal forsøge at "gøre fælles front" igen til næste år. Det vil kun kunne være til fordel for arrangementet med noget mere, der kan trække publikum til. At det også vil være til fordel for de blæsergrupper, der i givet fald måtte være interesserede i at deltage, siger sig selv.
Nok om det.
Selve arrangementet var som nævnt interessant at følge. De seks kokkehold med hver sin køkkenchef i spidsen, der på forhånd var udvalgt til dysten, fik efter lodtrækning - et hold ad gangen - lov til på paraden at vælge det eller de stykker vildt, de ville prøve at konkurrere på og dupere dommerne med. Da alle havde valgt, skulle de selv forlægge vildtet, - skinde, plukke og partere det m.v.; her stod en håndfuld lokale jægere parate til at assistere og "undervise" i, hvordan man gør det. Det var tydeligvis ikke mange af kokkeholdene, om nogen overhovedet, der nogensinde tidligere selv havde prøvet af forlægge et stykke vildt. De er antagelig alle vant til at få råvarerne leveret vaccuumpakket direkte i restaurantkøkkenet.
Efter forlægningen kunne de så gå i gang med tilberedningen, der skete over åben ild, bål og grill, i to store telte.
Det blev restaurant "Fasangården", der efter tæt opløb vandt på en ret tilberedt og kreeret på hvinænder.
Kokkeeleverne fra alle seks hoteller/restauranter diverterede over middag gæsterne med diverse smagsprøver på retter tilberedt på alle de vildtarter, der var repræsenteret på paraden. Og vi kan hilse og sige, at det var overmåde lækkert, - altsammen. Lige fra sikahjort over råvildt, fasaner og gråænder til edderfugle og skarver.
Her er nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto foto at se det i stor størrelse.
Læs også mere
her og her.

18. oktober 2022: "
Langtidsplanlægning af mesterskaber"

På jagthornsudvalgets møde i september blev datoerne for forbundsmesterskabet i jagthorn fastsat for de næste otte år, altså indtil 2030. - Læd mere
her.

18. oktober 2022:
FM i jagthornsblæsning 2023, "Længere tid til forberedelse"

Tidligere har obligatoriske opgaver til duelighedsprøven været annonceret i februar, men fremover vil de være tilgængelige allerede fra 1. november, så du får bedre tid til at forberede dig til prøven.
Læs mere
her.

16. oktober 2022:
FM i jagthorn 2023 "Stil op i flere klasser og grupper"

Danmarks Jægerforbund lancerer langtidsplanlægning for forbundsmesterskaberne i jagthornsblæsning 2023. - Læs mere
her.

28. september 2022:
FM i jagthornsblæsning 2023

Forbundsmesterskaberne i jagthornsblæsning 2023 afholdes den 27. maj 2023 i Skive.
Se de udtrukne signaler til mesterskabet
her

21. maj 2022:
FM i jagthornsblæsning 2022

Se resultaterne fra Forbundsmesterskaberne 2022, der afholdtes i Søgaardslejren,
her.

29. marts 2021:

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nyligt afholdte arrangementer :

29. juni 2022:
Sidste øveaften inden sommerferien

Ved den sidste øveaften inden sommerferien forlagde vi "residensen" til Sletterhage, hvor vi startede med at besøge mini-muséet i de gamle fyr, afsluttende med, at vi var oppe i selve fyrtårnet og "tage indmaden i øjesyn". Der en fantastisk udsigt over Aarhus-bugten derooppefra. Fyret er blevet automatiseret, og der er således ikke længere noget mandskab ansat ved fyret.
Efter besøget dér, samledes vi på græsarealet mellem P-pladsen og havstokken. Her blæste vi nogle numre til stor glæde for de andre besøgende på pladsen. De stævnede sammen om os og tog mange billeder, - eller vel snarere videoer med lyd på, - og klappede begejstret efter hvert nummer.
Vi sluttede denne "afdeling" med "Frokostsignalet", hvorefter vi lejrede os i græsset og "kastede os over" indholdet i vores medbragte madkurve. - Formand Lise havde medbragt sangbøger, så da maden var så nogenlunde fordøjet, sang vi nogle af vores gode gamle fædrelandssange (som f.eks. "Danmark nu blunder den lyse nat" og "Du danske sommer, jeg elsker dig" m. fl.). Det var meget hyggeligt og stemningsfuldt !
Vi sluttede af med at blæse "Jægerkoret fra Elverhøj", På gensyn" og "Jagt Forbi".
Herunder nogle stemningsindtryk fra den hyggelige aften, - der selvsagt var med ægtefælle / ledsager. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Jón À. Hjaltason og Jørgen Brøgger.

24. juni 2022:
Hyggelig familie-jagtsti

Vi var -med ægtefælle / ledsager - inviteret til at deltage i Tirstrup-Hyllersted Jagtforenings årlige familie-jagtsti, - man tør vrl godt kalde det "traditionen tro".
Og lige så meget "traditionen tro" kvitterede vi med nogle festlige jagthorns-strofer. Efter selve jagtstien samledes vi  omkring den tændte grill, hvorfra der blev serveret lækre pølser og kolde drikkevarer. Det var en rigtig hyggelig aften, der var begunstiget af det smukkeste sommer-aftenvejr.
Herun der et par stemningsindtryk fra den hyggelige aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse - Fotos: Maria Thaysen (tak til Maria for billederne).

09. juni 2022:
"Jagt Forbi"

Vi stillede med to blæsere, der blæste "Jagt Forbi" ved bisættelse fra Ebeltoft Kirke for et afdød medlem af Rævestiens Jagtforening.

 

28. maj 2022:
Vi "blæste Hjørdis et stykke"

Vores kasserer i vores lille blæsergruppe, Hjørdis Einarsdottir, fyldte 50 år, og vi mødte naturligvis uanmeldt op hyldede hende med et par jagthornsstrofer. D.v.s. uanmeldt og uanmeldt er måske så meget sagt, det var aftalt med Hjørdis' samlever, Jón Hjaltason, men Hjørdis selv vidste ikke noget. Vi blæste "Samling", "Begrüssung" ogt "Fødselsdagsfanfaren". Det lod til at falde i god jord hos de mange festgæster, - i hvert fald klappe de "høfligt" af os. Efterfølgende blev vi budt på "bobler" og kransekagekonfekt.
Hjørdis og Jón er begge islændinge, bosat i Ebeltoft. Jón er er bestyrelsessuppleant og jagtudvalgsmedlem i Elsegaarde Jagtforening, og Hjørdis selv er ved at tage jagttegn, - udover altså at være aktiv jagthornsblæser.
Vi ønsker endnu en gang tillykke med de 50 år og siger "tak for sidst" og for traktementet.