Generelt:

Se nyheder fra Danmarkls Jægerforbunds Jagthornsudvalg her

22. juni 2022:
Nekrolog: En ildsjæl er blevet slukket

Mandag den 20. juni gik én af jagthornsblæsningens danske pionerer bort. Per Iversen blev 89 år gammel, og efterlader sig et massivt aftryk på den musikalske udvikling inden for genren. I 2020 modtog han Danmarks Jægerforbunds Sølvnål for sit store engagement. Per ses på billedet herover i forgrunden til højre.
Læs mere
her
 

Vi i Ebeltoft Jagthornsblæsere har jo haft meget med Per Iversen at gøre. Her har været herned for at undervise os nogle søndage, men især medvirkede han jo som "musikalsk leder" ved de jagthorns-træf, vi afholdt gennem 10 år. Per Iversen har komponeret mange fanfarer for os, bl.a.a "Ebeltoft Købstadsfanfare", Ebeltoft Jagthornsfanfare" og "10 års blæsertræf-fanfare". Derudover komponerede han hvert år en fanfare til det gods, hvor træffet blev afholdt. - Vi har noderne til alle fanfarerne, og alle disse indgår nu i vores repertoire.

06. maj 2022:
Jægerforbundet beder om indberetning af observationer af levende bestande under bukkejagten 2022

Vist er jagthornsblæsning vores passion, men først og fremmest er vi jo alle jægere. Ganske almindelige jægere, der dyrker jagthornsblæsning som hobby.
Derfor finder vi det også relevant at gøre opmærksom på, at Danmarks Jægerforbund opfordrer alle danske jægere til at indberette observationer af levende vildtarter, konstateret under bukkejagten 2022. - Det er vigtigt for vildtets, naturens, jagtens, jægernes og helhedens hensyn. Så giv dit bidrag til undersøgelsen/registreringen.
Læs mere
her og her.
 

18.-19. juni 2022:
Jagthorns-instruktørkursus i Skanderborg

Formålet med jagthorns-instruktøtkurset er både at gøre dig til en bedre jagthornsblæser samt at give dig  redskaberne til at undervise andre i at blæse jagthorn.
Læs mere
her

21. maj 2022:
FM i jagthornsblæsning

Danmarks Jægerforbunds forbundsmesterskaber i jagthorblæsning 2022 afholdes lørdag den 21. maj i Søgårdslejen nær Aabenrå.
Uanset, om man er medlem af en jagthornsgruppe, der ikke deltager, eller om man slet ikke blæser jagthorn, er det altid en god musikalsk oplevelse som tilhører at overvære mesterska- berne, der byder mange varierede og glade toner.
Vi har selv deltaget i FM i Søgårdslejren helt tilbage i 2004 (læs også
her). Selv om vi ikke fik "medaljer" med hjem var deten god og stor oplevelse, og vi kan kun opfordre alle, der har mulighed for det til at give sig selv den oplevelse, det er, at være tilhører.
Læs mere om hele arrangementet
her.

 

23. februar 2022:
Øveaften med god, rolig og hyggelig generalforsamling

Efter opvarmning og vejrtrækningsøvelser blæste vi en halv times tid, afsluttende med frokostsignalet, hvorefter vi afholdt generalforsamling. Formand Lise Brøgger aflagde beretning for det forgangne år, hvilket var forholdsvis kort gjort, da en stor del af  året jo havde været ramt af corona-nedlukninger. Kasserer Hjørdis Einarsdottir fremlagde det reviderede regnskab, der udviste en slut-kassebeholdning på godt 5.400,- kr.
Der var ingen spørgsmål til hverken beretning eller regnskab.
Lise Brøgger, Hjørdis Einarsdottir og Bent Ole Rehr genvalgtes alle som h.h.v. formand, kasserer og frevisor.
Under eventuelt nævntes, at Elsegaarde Jagtforening fylder 90 år i 2023 i hvilken anledning vi formentlig vil blive bedt om at "blæse dem et stykke", herunder selvsagt "Elsegaarde Jagtforenings Jubilæumsfanfare". Endvidere drøftedes det, om vi skal prøve at rette henvendelse om at få lov at medvirke ved "DM i vildtmad 2022" på det Grønne Museum, Gl. Estrup.
Aftenen sluttede med hyggeligt samvær over en kop kaffe og et stykke smørrebrød.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

29. marts 2021:

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nyligt afholdte arrangementer :

29. juni 2022:
Sidste øveaften inden sommerferien

Ved den sidste øveaften inden sommerferien forlagde vi "residensen" til Sletterhage, hvor vi startede med at besøge mini-muséet i de gamle fyr, afsluttende med, at vi var oppe i selve fyrtårnet og "tage indmaden i øjesyn". Der en fantastisk udsigt over Aarhus-bugten derooppefra. Fyret er blevet automatiseret, og der er således ikke længere noget mandskab ansat ved fyret.
Efter besøget dér, samledes vi på græsarealet mellem P-pladsen og havstokken. Her blæste vi nogle numre til stor glæde for de andre besøgende på pladsen. De stævnede sammen om os og tog mange billeder, - eller vel snarere videoer med lyd på, - og klappede begejstret efter hvert nummer.
Vi sluttede denne "afdeling" med "Frokostsignalet", hvorefter vi lejrede os i græsset og "kastede os over" indholdet i vores medbragte madkurve. - Formand Lise havde medbragt sangbøger, så da maden var så nogenlunde fordøjet, sang vi nogle af vores gode gamle fædrelandssange (som f.eks. "Danmark nu blunder den lyse nat" og "Du danske sommer, jeg elsker dig" m. fl.). Det var meget hyggeligt og stemningsfuldt !
Vi sluttede af med at blæse "Jægerkoret fra Elverhøj", På gensyn" og "Jagt Forbi".
Herunder nogle stemningsindtryk fra den hyggelige aften, - der selvsagt var med ægtefælle / ledsager. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Jón À. Hjaltason og Jørgen Brøgger.

24. juni 2022:
Hyggelig familie-jagtsti

Vi var -med ægtefælle / ledsager - inviteret til at deltage i Tirstrup-Hyllersted Jagtforenings årlige familie-jagtsti, - man tør vrl godt kalde det "traditionen tro".
Og lige så meget "traditionen tro" kvitterede vi med nogle festlige jagthorns-strofer. Efter selve jagtstien samledes vi  omkring den tændte grill, hvorfra der blev serveret lækre pølser og kolde drikkevarer. Det var en rigtig hyggelig aften, der var begunstiget af det smukkeste sommer-aftenvejr.
Herun der et par stemningsindtryk fra den hyggelige aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse - Fotos: Maria Thaysen (tak til Maria for billederne).

09. juni 2022:
"Jagt Forbi"

Vi stillede med to blæsere, der blæste "Jagt Forbi" ved bisættelse fra Ebeltoft Kirke for et afdød medlem af Rævestiens Jagtforening.

 

28. maj 2022:
Vi "blæste Hjørdis et stykke"

Vores kasserer i vores lille blæsergruppe, Hjørdis Einarsdottir, fyldte 50 år, og vi mødte naturligvis uanmeldt op hyldede hende med et par jagthornsstrofer. D.v.s. uanmeldt og uanmeldt er måske så meget sagt, det var aftalt med Hjørdis' samlever, Jón Hjaltason, men Hjørdis selv vidste ikke noget. Vi blæste "Samling", "Begrüssung" ogt "Fødselsdagsfanfaren". Det lod til at falde i god jord hos de mange festgæster, - i hvert fald klappe de "høfligt" af os. Efterfølgende blev vi budt på "bobler" og kransekagekonfekt.
Hjørdis og Jón er begge islændinge, bosat i Ebeltoft. Jón er er bestyrelsessuppleant og jagtudvalgsmedlem i Elsegaarde Jagtforening, og Hjørdis selv er ved at tage jagttegn, - udover altså at være aktiv jagthornsblæser.
Vi ønsker endnu en gang tillykke med de 50 år og siger "tak for sidst" og for traktementet.